Välkommen till Rambodalsskolan en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby – Rambodalsområdet. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av.

tisdag 4 april 2017

Matteprov onsdag 19/4

Vi har arbetat med tre områden i matematik; tid, addition och subtraktion samt geometri. Här nedan är målen som vi har arbetat med, samt tips på hur du kan träna till provet!

Tips på hur du kan plugga till provet!
 • Ø  Gör en plan. Hur många dagar ska du plugga till provet? Dela upp kapitlen/målen på ett antal dagar och gör lite varje dag.
 • Ø  Räkna diagnoserna igen, då får du med samtliga mål. (sid. 19, 47, 79)
 • Ø  Jämför diagnosen med den du räknade i skolan. Vad är du säker på? Vad behöver du repetera?
 • Ø  Läs sammanfattningarna i boken. (sid. 31, 63, 89)
 • Ø  Räkna repetitionsdelen på sid 148-153 i boken.
 • Ø  Räkna uppgifter i matteboken.
 • Ø  Fråga Katja om du behöver hjälp!

Lycka till!/Katja
Tid                                                   
Du ska kunna:
 • ·         läsa och skriva datum på olika sätt.
 • ·         enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
 • ·         avläsa klockan och skriva klockslag med siffror.
 • ·         räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag.
 • ·         läsa av en tidtabell.

 Addition och subtraktion                                                    
Du ska:
 • ·         kunna addera och subtrahera inom talområdet 0 - 10 000. (uppställning)
 • ·         kunna avrunda och räkna på ett ungefär.
 • ·         veta hur tecknet ”ungefär” används.
 • ·         använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning.

Geometri
Du ska:
 • ·         kunna namnen på olika månghörningar.
 • ·         förstå vad som menas med förstoring och förminskning.
 • ·         förstå och använda skala.
 • ·         räkna ut en figurs omkrets.
 • kunna avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar