Välkommen till Rambodalsskolan en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby – Rambodalsområdet. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av.

fredag 21 april 2017

Klassråd 4d

Datum:
17-04-21
Ordförande:
Elin
Sekreterare:
Alicia

Mötet öppnas
Vi läser föregående protokoll
Elevrådet informerar
                                      

Vad?
Hur? Vem?
Elevråd
Matsalen kommer att heta Bonapetit.
Vi kommet att få mera uteleksaker.

STAR (läget i klassen)


Tystare efter lovet.

Klassens punkter


Förslag, klassfest och klassresa. Vi röstade att vi vill ha fest och bjuda in andra för att tjäna pengar. Alla ska fråga sin förälder om de vill ställa upp.PP (positiva punkten)

Mötet avslutas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar