Välkommen till Rambodalsskolan en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby – Rambodalsområdet. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av.

fredag 27 januari 2017

Klassråd 4d

Datum:
27/1 2017
Ordförande:
Lucas j
Sekreterare:
Felicia

Mötet öppnas
Vi läser föregående protokoll
Elevrådet informerar
                                      

Vad?
Hur? Vem?
Elevråd
Förslag på namn till matsalen
Karlsson på taket restaurang
Anas och ? restaurang
Cafe a la france
Red bull restaurant
Gottgott
Kattens restaurang
Gott och blandat
Jättegott
Hot och gott
Anas restaurang och kök
cirkelK
rumpnisses restaurang
Ingo


STAR (läget i klassen)


Pratigt
Mindre prat
Bättre sen förra klassråd och terminen
Mindre prat
Bättre arbetsro

Bättre när Carlos kom
Man tänker efter själv

Klassens punkter


Klassfest på kvällstid


Prata vidare på nästa  klassråd
PP (positiva punkten)


Hemstudiedag  önskar igen
Utvecklingssamtal
Innegympa egen lektion
Musiken lärt oss spela gitarr
film
Mötet avslutas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar