Välkommen till Rambodalsskolan en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby – Rambodalsområdet. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av.

fredag 14 oktober 2016

Klassråd 4d

Datum:
14/10-16
Ordförande:
E
Sekreterare:
Ester

Mötet öppnas
Vi läser föregående protokoll
Elevrådet informerar De berättar om sitt besök på rosen.
                                      

Vad?
Hur? Vem?
STAR (läget i klassen)


Pratigt, bra förutom bråk. Många svär men trygghet och respekten är bra.

Bättre nu än förra klassrådet. Mindre prat. Inte lika mycket bråk. Bättre sen Carlos kom.

Bland tjejerna är det bättre sen vi pratade med Katja.Klassens punkter


Önskar köpa badmintonrack och pingisbord. Önskar ett utegym på skolgården.

Önskar minigym i klassrummet som på Lilla aktuellt.
Snezhana tar med till elevrådet
PP (positiva punkten)


Gympasalen, dans på gympan, musiken, gladiatorena på gympan, E är snäll, Datorerna är bra, Peter var med på kungen, IUG, att vi har många lärare, att vi slutar snart, att vi slutar tidigt på fredagar.


Mötet avslutas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar