Välkommen till Rambodalsskolan en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby – Rambodalsområdet. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av.

måndag 24 oktober 2016

Praktisk matematik

I fredags övade vi på att mäta varandra och räkna ut skillnaden i längd mellan fröken och eleverna. Vi hade intressanta samtal kring hur en ska mäta för för mest noggranna resultat, vilken enhet som lämpar sig och hur lång tid det kan ta innan eleverna börjar växa om fröken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar