Välkommen till Rambodalsskolan en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby – Rambodalsområdet. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av.

torsdag 20 oktober 2016

Bingel

Vi har börjat arbeta med bingel, en digital utbildningsplattform, på vår skola. I bingel finns webbövningar som på ett unikt sätt kompletterar läromedel vi redan använder. Det innebär att eleverna får färdighetsträning på ett nyttigt och lekfullt sätt som också är anpassat till individnivå.

Bingel fungerar på dator och läsplatta med internetanslutning och eleverna har fått hem inloggningsuppgifterna. När man loggar in kommer man först till sitt personliga utrymme där varje elev skapat en avatar, en kompis, som kommer med tips och feedback. Man kan också läsa meddelanden från sin lärare, se när läraren har skapat nya uppgifter som ska göras och givetvis även öva fritt på egen hand. När uppgifter eller övningar är gjorda kan man belönas med pingping som innebär att man får tillgång till roliga spel.

Logga gärna in tillsammans och upptäck vilka funktioner och möjligheter som finns i bingel!


Gå till www.bingel.se, välj “elev” och ange inloggningsuppgifter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar