Välkommen till Rambodalsskolan en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby – Rambodalsområdet. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av.

fredag 9 september 2016

Klassråd 4d

Idag hade vi vårt första klassråd på Rambodalsskolan. Nedan ser ni protokollet.


Under veckan har dessutom eleverna fått ansöka om att vara med i elevrådet, det är ännu inte klart vilka som kommer att representera 4d.
Datum:
9/9-16
Ordförande:
Philip
Sekreterare:
Kian


 


Mötet öppnas


Vi läser föregående protokoll


Elevrådet informerar


                                      


 
Vad?
Hur? Vem?
STAR (läget i klassen)
 
 
Pratigt på lektionerna ibland.
 
 
 
Tänk på att inte svära
 
På fotbollsplanen vill dom äldre möta oss även om vi inte vill.
 
Ta ansvar för sig själv, inte skratta åt den som larvar sig, ta hjälp av fröken, den som har svårt att sitta still kan springa av sig ute
 
 
 
Ta hjälp av vuxen, spela på varsin plan eller blanda lag
Klassens punkter
 
 
Önskar få WIFI lösenordet
 
 
 
Får vi använda Musicaly?
 
Önskar klocka till fotbollsplanen
Skolans Wifi är till datorerna, ej för att spela på rasterna.
 
 
Katja kollar upp
 
Fråga elevrådet
PP (positiva punkten)
 
 
Klassen säger vad som har varit bra i veckan, t.ex lägret, matten, träffa vikarie mm


 


Mötet avslutas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar