Välkommen till Rambodalsskolan en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby – Rambodalsområdet. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av.

fredag 18 mars 2016

Teknik 6a

Några glimtar från tekniken. 

Vi har gjort påsar och pennskrin utifrån mallar och eleverna har haft inuppgift att sedan utveckla dem. Ex på utvecklingar: gångjärn, fack, handtag och lås. Vi har även övat på att rita skisser och sedan utifrån dem bygga konstruktioner. 










Inga kommentarer:

Skicka en kommentar