Välkommen till Rambodalsskolan en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby – Rambodalsområdet. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av.

fredag 18 mars 2016

Klassråd 6b


Datum:
18/3 2016
Ordförande:
Pontus
Sekreterare:
Lovisa

 

Mötet öppnas

Vi läser föregående protokoll

                                      

Elevrådet informerar
 
 
Har köpt in bandyklubbor och mål men vet inte hur vi ska göra för att få in de efter varje rast. Tycker inte att vi ska ha ansvar för klubborna.
Nät till fotbollstennisen finns men vet inte vem som ska ta ned/upp.
Städdag någon gång den här terminen. Kanske fika efteråt.
Smedby AIS har skänkt två elvamanna mål till Rambodal. Kanske byta ut de stora målen på fotbollsplanen till de.
Kommer komma en stor klocka på skolgården.
Toaletterna är äckliga men det är vi som måste ta ansvar för oss själva.
Högre bord och stolar till långa personer. Måste ta upp med robban
Läget i klassen
 
 
Bra, bra ibland dåligt ibland, lite tystare. Tyst på klassråden.
Rasterna
Bra på rasterna, finns fortfarande för lit att göra på rasterna, fotbollar finns kanske vid personalrummet.
Lärarens information
 
 
Inget
Övrigt
 
 
Tycker att lärarna ska ha bättre koll på när vi ska ha hemkunskap. Be Louisarna att ha bättre koll.
Önskemat Lovisa tar med till elevrådet.
Louise sa att om vi ville visa upp något för klassen som vi övat på så kan vi göra det på SO på fredagarna om vi säger till tidigt.
PP (positiva punkten)
 
 
Ana gör goda bröd. Alla läste bra på tystläsningen på morgonen. Pontus var en bra ordförande.

 

Mötet avslutas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar