Välkommen till Rambodalsskolan en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby – Rambodalsområdet. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av.

onsdag 16 mars 2016

Elevrådsprotokoll 2016-03-10


Protokoll Elevråd                      2016-03-10

 

 • Föregående protokoll genomgicks och godkändes
 • Enligt elevrådets långvariga önskemål så har nu äntligen bandyklubbor och bandymål till skolgården köpts in. Vi kommer att utforma ett system för att kunna hålla ordning på klubbor, bollar och mål. Ett förslag är att eleverna från år 6 fortsätter verksamheten med rastvärdar som fungerat utmärkt tidigare. Dessa skulle då enligt förslag, ansvara för att bandymålen samt fotbollstennisnät kommer ut under skoldagen samt plockas in innan dagens slut.
 • Eleverna har reagerat på att rullgardiner i matsalen är ofräscha och behöver rengöras alt. bytas ut.
 • Eleverna i år 4 som har klassrum med dörr ut mot stora korridoren är väldigt trötta på att andra knackar på dörrarna och öppnar dom när man passerar. Vi måste absolut påminna varandra om att låta bli detta och respektera arbetsro i klassrummen!
 • Vi behöver nya nät till basketkorgarna.
 • En diskussion behöver föras om hur vi ska fräscha upp elevtoaletterna och även behålla dom i gott skick.
 • I samband med installation av paviljongen och upprustningen av skolgården så togs det bort en del lekredskap i ”hörnet” vid sidan av paviljongen. Vi har då ett muntligt löfte från kommunen att ersätta dessa redskap med någon annan, mer åldersadekvat utrustning inom rimlig kostnad.
 • Många klasser behöver bli bättre på att ha regelbundna och strukturerade klassråd mellan elevrådsmötena.
 • Nästa möte 7/4-16
 • Mötet avslutas
   
  Elevrådet Rambodalsskolan
   
  Mvh
  Greger/”Tibbe”
   
   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar