Välkommen till Rambodalsskolan en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby – Rambodalsområdet. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av.

tisdag 2 februari 2016

Elevrådsprotokoll


Elevrådsmöte

28/1-2016

 • Elevrådet hade i början på terminen besök av Vilbergsskolan som var en av flera skolor som hört av sig angående vårt elevrådsarbete på Rambodalsskolan. De ville lära sig mer om hur vi jobbar och vi diskuterade även ett framtida nätverk mellan elevråd i kommunen/länet.
 • Genomgång av läget i klasserna och det är överlag ganska bra stämning. Dock är en gemensam uppfattning att det är för rörigt när det är vikarier. Ett förslag som kom upp är att skolan måste ha bättre handledning för vikarier.
 • Vi måste bli bättre på att ha klassråd. Endast hälften av klasserna hade haft klassråd denna termin. Dessutom tyvärr många som glömmer och alltför mycket tid går åt till att gå runt och ”leta” efter elever som inte kommer.  
 • Eleverna vill köpa in bandyklubbor, mål och bollar till skolgården. Problemet kan vara hur man ska ”få tillbaka” klubbor och bollar. Förslaget kom då upp att man kan ha ett pantsystem eller liknande. Fördelar/Nackdelar?
 • Bänkarna i omklädningsrummen är slitna och flera vittnar om stickor mm.
 • Rullgardinerna i matsalen har under lång tid upplevts som ofräscha. Måste rengöras alt bytas.
 • Hur ser det ut med önskemat den här terminen?
 • Önskemål om danslektioner framfördes.
 • Hur löser vi rättighetsfrågan till musik på raster, matsal, mm? Kan vi spela via musiktjänster?
   

Vid pennan:

Greger Källsholm/Elevrådet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar