Välkommen till Rambodalsskolan en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby – Rambodalsområdet. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av.

måndag 18 januari 2016

STAR-online och föräldramöte

Även denna termin kommer STAR-temat vara hälsa och idag har vi startat med inriktning STAR-online. Hur mycket tid vi tillbringar på nätet, vad vi gör där och vad vi stöter på, påverkar vår hälsa i allra högst grad.

Dagen började i matsalen och alla elever fick se en film där vi intervjuade vuxna på skolan om deras internetvanor. Sedan fick eleverna själva delta i en handuppräckningsundersökning kring deras egna internetvanor. Vi kommer fortsätta arbeta med STAR-online fram till sportlovet.

Save the date!
10 februari, föräldramöte där vi bl.a. kommer berätta mer om temat. Mer info kommer inom kort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar