Välkommen till Rambodalsskolan en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby – Rambodalsområdet. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av.

måndag 18 januari 2016

NO/teknik

Vi avslutade förra terminen med att skjuta provresultaten med hjälp av kemiska reaktioner. 


Denna termin har vi startat med fokus på teknikämnet. Vår brainstorming visade att många av eleverna  tänkte att teknik handlar om sådant som har med elektricitet att göra (se svarta, blå och gröna exempel nedan). Efter att vi läst på och pratat en del om teknik ökade förståelsen och eleverna skrev dit fler ord ( de röda). 

Några exempel på viktiga begrepp som vi stött på hittills är:
Upptäckt
Uppfinning
Behov
FunktionInga kommentarer:

Skicka en kommentar