Välkommen till Rambodalsskolan en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby – Rambodalsområdet. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av.

tisdag 3 november 2015

Klassråd 6b


Datum:
2\11
Ordförande:
Joel
Sekreterare:
Elisa

 

Mötet öppnas

Vi läser föregående protokoll

                                      

Elevrådet informerar
 
 
·         Ej haft möte på elevrådet
Läget i klassen
 
 
·         Bra, dåligt
Rasterna
·         Bra, vi har fått en ny boll.
·         Det är bra att de gör en ny klätterställning
Lärarens information
 
 
·         Katja förklarar att vi måste komma överens om hur vi vill jobba med våra mål för att få det som vi vill.
Övrigt
 
 
·         Önskar mera utflykter.
·         Vissa inte nöjda med nya platser.
 
 
PP (positiva punkten)
 
 
·         Vi har bytt platser.
·          Vi slutar skolan om 1 år.
·         Vi slutar om 10 min.

 

Mötet avslutas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar