Välkommen till Rambodalsskolan en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby – Rambodalsområdet. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av.

fredag 13 november 2015

Förhör i NO

Den 26/11 är det dags för NO-förhör. Eleverna har fått hem ett litet häfte där det står vad de behöver öva på (se nedan).

Tips på hur man kan öva:
  • Dela upp och öva lite i taget (börja med att repetera det du övade på sist)
  • Läsa tyst, läsa högt, lyssna på någon som läser
  • Förhöra sig själv (genom att hålla för med handen eller skriva på ett papper)
  • Ta hjälp av någon och förhöra varandra muntligt
  • Rita bilder (t.ex fotosyntes)


LÄS PÅ OM

ENERGI

-Förhör 26/11-

 

Boken om fysik och kemi s. 101, 105, 107 (halva sidan: Varifrån kommer maten?)
 
 
 
Den första sidan på detta papper.
 

 


 

Viktiga begrepp

Biobränsle
 
= biologiskt bränsle,
kommer från de växter som
lever på vår jord just nu. T.ex. ved, rapsolja, biogas.
Energi
 
Energi kan finnas lagrad (t.ex i fossila bränslen eller mat) och energi kan omvandlas i olika former (t.ex kemisk energi till värmeenergi. Energi kan sätta saker i rörelse.
Energibesparing*
 
När mindre energi används.
Energieffektivisering *
 
När energi används smartare så att vi med mindre energi får ut samma nytta som tidigare.
Energikälla
 
Något i naturen som kan omvandlas till energi som vi människor kan använda. T.ex. uran, kol, olja, vindar, strömmande vatten, solstrålning och skogar.
Energiprincipen
 
innebär att energi
aldrig skapas
eller förstörs, bara omvandlas mellan olika former.
Fossilt bränsle
 
biobränsle som lagrats i jorden i miljontals år. När den används släpps koldioxid ut och förän­drar jordens klimat. T.ex. gas, kol, olja.
Förnybar energikälla
 
Energikälla som inte tar slut, t.ex vattenkraft, solkraft, vindkraft och vågkraft.
Icke förnybar energikälla
 
Energikälla som nybildas mycket långsamt,
eller inte alls, och därför kan ta slut här på jorden, t.ex. fossila bränslen och uran.
Energiformer
 
Energi kan finnas i olika former, t.ex. värmeenergi, ljusenergi, kemisk energi, rörelseenergi.
Fotosyntes
 
Sker i gröna växter. Solenergi, vatten och koldioxid omvandlas till syre och socker (lagrad kemisk energi).
Koldioxid
 
En gas som finns i luft, som vi andas ut och som bildas vid förbränning. När mycket koldioxid släpps ut ändras vårt klimat. 
Kemisk beteckning CO2.
 Förbränning
När bensin använd i en bil, när man eldar eller när kroppen använder syre och kemisk energi från maten för att vi ska kunna röra oss, hålla os varma m.m.
Vid all förbränning bildas koldioxid. 
 
 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar