Välkommen till Rambodalsskolan en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby – Rambodalsområdet. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av.

torsdag 19 november 2015

Elevrådsprotokoll 5/11-2015


Elevrådsprotokoll 5/11-2015

 

·        Inget egentligt föregående protokoll kunde läsas upp då föregående möte ägnades åt att utvärdera elevrådets utbildningsdag.

·        Läget i klasserna: Vi ser en tydlig trend att trivseln på vår skola ökar. Miljön och stämningen i både klassrum och på rasterna beskrivs som positivt ökande av de flesta klasser.

Några undantag beskrivs och då beskrivs det oftast som rörigt i samband med lärarbyte eller när en vuxen tillfälligt lämnar klassrummen. Klimatet på rasterna beskrivs som mycket bra och eleverna beskriver miljön som tillfredsställande sånär som på några önskemål

-         Några undrade över ”solen” på skolgården. Har den ett syfte? T ex att man kan ställa sig där när man inte har någon att vara med osv? Svaret på det är att den inte har något direkt funktionellt syfte. Den kom till genom kombinationen, lite färg över och den konstnärliga friheten hos de/oss som ansvarade för ”målningen” av skolgården som en glad salut till våra underbara barn.

-         Man vill ha upp nät till fotbollstennisen som blivit mycket populärt. Nätet finns redan och ska sättas upp.

-         Eleverna vill ha upp fler skräpkorgar vilket är positivt och visar på elevernas önskan att hålla rent på sin skola. Greger kontaktar kommunen angående detta.

-         Man vill ha tydligare gränser för var eleverna får vara. Förberedelseklassen bl a har dålig uppfattning om detta. Vi måste tydliggöra bättre.

-         Eleverna önskar högre ljud i rastklockan. Den hörs inte till fotbollsplanen. Tibbe har en kontakt angående detta. 

 

·        Övriga önskemål är:  

                 -     En gemensam pulkadag

-         Flera utflykter och studiebesök

-         Mattegrupp efter skolan

                 -     Fler vill ha likadana stolar som t ex 5C.
                       dvs stoppade sitsar och ryggstöd

                 -      Tvätt av gardiner i matsalen

 

·        Från någon klass så framförs synpunkter på att det blir ganska oseriösa klassråd vilket är tråkigt då det ju är första ledet i att kunna påverka som elev. Vi får diskutera hur vi ska kunna motivera mera till seriösa och givande klassråd. Detta är dock mer undantag än regel då klassråden överlag är seriösa och meningsfulla.

·        6 A berättar om att de planerar att hålla disco på Bjärbyskolan för att kunna tjäna pengar till en skolresa. Tips till andra klasser kanske?

·        Förberedelseklassen uttrycker ett jättebehov av smartboard, ”egna” datorer mm för att kunna bedriva undervisning på ett effektivare sätt. Det är enligt rektor beställt och på gång. December är utlovad leveransmånad. Vi håller tummarna och sympatiserar med förberedelseklassen i detta behov.

·        Vi måste bli mycket bättre på att inkludera förberedelseklassen på alla plan. Det visar sig brista. Rastverksamhet t ex visste inte våra elever i förberedelseklassen att det finns. Vi lär oss av det och hjälps åt att skapa rutiner för att inkludera alla i samtliga miljöer.

·        Vår nya superhärliga kurator Ida närvarade och berättade för oss lite vem hon är och vad hon har för uppgift här på skolan.

 

 

För dagen vid pennan

 

____________________­­­­­­
           Greger

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar