Välkommen till Rambodalsskolan en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby – Rambodalsområdet. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av.

måndag 5 oktober 2015

Klassråd


Datum:
2015-10-05
Ordförande:
Emilia
Sekreterare:
Gustav

 

Mötet öppnas

Vi läser föregående protokoll

                                      

Elevrådet informerar
 
 
·         Ej har haft möte
Läget i klassen
 
 
·         Bra men pratigt på matten
Rasterna
·         Bra att de målat nya linjer
·         Svårt att höra klockan på fotbollsplan. Tibbe kommer att fixa en klocka vid fotbollsplan
·         Vi ska planera rastaktiviteter. Ingen vill inte hålla i en av aktivitet om ångrar säger man till Katja Förslag:
o   Fotboll
o   Femkamp
Lärarens information
 
 
·         Emilia, Lovisa och Alice ska fixa klassrådspärmarna
·         Starfighterdag nästa vecka
Övrigt
 
 
·          
PP (positiva punkten)
 
 
·         Att det har kommit innerast
·         Linjer på skolgården
·         Ska få ny klätterställning
·         Komp för Olympicday
·         Nät till basketkorgen  

 

Mötet avslutas

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar