Välkommen till Rambodalsskolan en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby – Rambodalsområdet. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av.

onsdag 14 oktober 2015

Elevrådsprotokoll 8 okt

Närvarande: 4b - Ida och Elion, 4c – Jonathan och Sara, 4e – Tim och Ida, 5a – Maja och Oliver H, 5b – Saga och Oliver K, 5c – Emilia och Amadeus, 6a – Wilmer och Tindra, 6b – Lovisa och Oscar,                                         6c – Isabell och Angelina

Frånvarande: 4a – Emma och Benjamin, 4d – Maya och Nellie

Idag var det första elevrådsmötet för terminen och alla representanter var närvarande till en början.         Elevrådet hade sin utbildningsdag för två veckor sedan och därför ville vi uppmärksamma dem, både ordinarie och reserver, med ett diplom för ett bra utfört arbete under dagen.

Efter att vi sedan låtit reserverna lämna mötet så fortsatte Tibbe och Greger att prata om upplägget med fortsatta möten med elevrådet. Viktigt att komma ihåg att klassråden inte glöms bort, att det finns dokumenterat så att representanten kan ta med sig pappret/anteckningsboken till elevrådet.

Alla klasslärare har fått en grovplanering på hur elevrådets fortsatta träffar ser ut under läsåret.

Innan vi tackade för visat intresse så pratade vi om fortsatta tankar för elevrådet. Tibbe och Greger nämnde några förslag på områden som elevrådet kan/har möjlighet att vara med att påverka som t ex skolträdgården, matsituationen (miljön, matavfall) m.m.

Elevrådet fortsätter att blomma och ska så också fortsätta att göra under det här läsåret!

 

Hälsningar                                                           

Tibbe och Greger   

Elevrådet                

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar