Välkommen till Rambodalsskolan en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby – Rambodalsområdet. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av.

onsdag 30 september 2015

Procent och sannolikhet, 6c

Nu har vi börjat arbeta med procent och sannolikhet i matematiken. Efter en introduktionslektion där vi repeterade det vi kan om procent samt introducerade nya moment är vi nu i full gång med att räkna ut hur mycket en viss procent av någonting är. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar