Välkommen till Rambodalsskolan en del av Kungsängsenheten. De samlade förskolorna och skolorna i Smedby – Rambodalsområdet. Verksamheten bedrivs i flera byggnader som alla ligger naturnära vilket vi använder oss medvetet av.

tisdag 25 augusti 2015

Läxa i matematik

Från och med idag har eleverna matteläxa till tisdagar. Läxan är att räkna minst 30 min hemma. Vi påminde om att det är viktigt att säga till i skolan om man kör fast så att vi kan hjälpa till. 

Under några veckor fokuserar vi på att räkna med decimaltal. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar